Behovshjulet | Å leve livet fullt ut

Behovshjulet | Å leve livet fullt ut

Å leve livet fullt ut

Har vi oppfylt våre grunnleggende behov oppleves livet som vakkert og tilfredsstillende. Hva hver enkelt av oss trenger for å kjenne at vi lever et fullt liv er likevel svært forskjellig fra person til person. Det er mange måter å tilfredstille et behov. Hvert behov kan være et fruktbart utgangspunkt for mangfoldige mulige historier som kan fylle rollen som meningen med livet. Denne historien om oss selv gir mening til enkelthendelser ved å sette dem inn i en sammenheng ladet med følelser, identitet og tilhørighet.

Mange lever fulle og rike liv uten at alle behovene er dekket. Har vi rikelig oppfylt ett eller flere av behovene kan det gi oss nok – særlig hvis vi følger en historie som foreskriver at det skal være sånn. Har vi for eksempel kjærlighet i familien og blant venner og kanskje til og med på jobben, kan andre behov bli mindre viktige – at et annet behov ikke blir møtt trenger ikke medføre noe stort savn. Er kontakten med Helheten, et høyere formål eller Gud dominerende kan mange av de andre behovene falle fra.

Ulike behov har ulik viktighet

Det kan være krevende å være involvert i livet, og vi har begrenset med tid og krefter. Det kan være nødvendig å fokusere på de behovene som er viktigst for oss og la de andre være. Det er også svært forskjellig hvor mye hver enkelt av oss trenger for å føle seg oppfylt. Noen har kanskje en hund eller en katt og trives ellers best med å pusle for seg selv, mens andre har behov for å omgås mange mennesker og oppnå mye– det være seg på jobb, hjemme med familie eller ute med venner.

Behovet for seksualitet kan forsakes og sublimeres til fordel for kreativitet og kunst eller i kjærlighet til Gud. Makt og innflytelse kan til en viss grad kompensere for en grunnleggende utrygghet, men det er ikke nødvendigvis en sunn erstatning. Kjærlighet, vennskap og tilhørighet er avgjørende for vår følelse av å leve et fullt liv, og derfor har jeg gjort denne delen større enn de andre i sirkelen.

Alt henger sammen

Behovshjulet har en del fellestrekk med Abraham Maslows behovshierarki fra 1943 som ofte er framstilt som en pyramide. Grunnen til at jeg har valgt et hjul er for å vise at behovene ikke nødvendigvis bygger på hverandre som byggeklosser hvor første nivå forutsetter andre nivå osv. Jeg tror ikke behovene påvirker hverandre kun én vei – nedenfra og opp, men at påvirkningene går i flere retninger i et mer komplisert mønste

For eksempel gir kjærlighet større trygghet. Større trygghet gir dypere intimitet i vår seksualitet og en sunnere form for personlig styrke som igjen muliggjør mer kjærlighet. Å uttrykke seg sant, kreativt og spontant forutsetter en viss trygghet, men når vi først våger oss utpå gir det glede og selv-kjærlighet som igjen muliggjør en større kjærlighet til andre.

Klarhet og forståelse muliggjør valg og kan dermed styrke vår personlig makt og innflytelse. Kontakt med en høyere bevissthet kan styrke klarhet og gi større trygghet. Alt henger sammen.

Behovshjulet

Da vi vokste opp fikk vi oppfylt våre grunnleggende behov i varierende grad. Ideelt sett skulle jeg vokst opp:

• i visshet om at det er trygt å være meg
• i aksept og glede over kroppen og dens funksjoner, i nærhet og berøring og i nytelse av morsmelk og mat
• i at mine grenser blir respektert og hva jeg vil blir tatt henyn til
• i at jeg er elsket og sett når jeg er glad, elsket og sett når jeg er trist, og elsket og sett selv når jeg blir sint
• i at min sannhet blir verdsatt og at hva jeg sier blir hørt og tatt hensyn til
• i at min kreativitet og lek blir oppmuntret og vernet om
• i klar forståelse av min plass og rolle i familien med tydelige grenser
• i kontakt med meg selv som en naturlig del av Universet

En slik oppvekst gir grobunn for et godt forhold til meg selv som voksen. Jeg har da allerede en grunnleggende trygghet i meg selv. Jeg har et godt forhold til egen kropp, nærhet, seksualitet og mat. Jeg kjenner meg sterk og har selvrespekt uten at noen trenger å bekrefte det for meg.

Jeg kjenner meg verdt å elske, for jeg elsker meg selv. Og, jeg føler meg fri til å uttrykke min sannhet og kreativitet! Jeg vet hvem jeg er i forhold til andre. Og, jeg opplever meg selv som en selvskreven del av helheten. De fleste av oss har vel mindre enn full pott som utgangspunkt.

Behovshjulet er ment som en hjelp for å forstå hvor det ligger muligheter for næring og vekst og dermed gi en pekepinn på hva som kan gjøres for å leve et fullere og rikere liv.

Forenklet kan vi oppsummere de syv behovene slik:

I. Trygghet: Jeg har behov for trygge omgivelser og omstendigheter.
II. Nytelse: Jeg har behov for nytelse av mat, intimitet og sex
III. Mestring: Jeg har behov for å kjenne at jeg fungerer godt – å kjenne meg sterk og kapabel.
IV. Kjærlighet og tilhørighet: Jeg har behov for menneskelig kontakt og fellesskap.
V. Uttrykk: Jeg har behov for å uttrykke meg sant, kreativt og spontant!
VI. Klarhet og forståelse: Jeg har behov for å forstå og å være våkent tilstede i mitt liv.
VII. Helhet: Jeg har behov for kontakt med noe større enn meg selv.

behovshjulet farget

Slik bruker du behovshjulet

Du kan selv vurdere i hvilken grad hvert enkelt behov er oppfylt i ditt liv. Ikke alle behovene er like viktige for alle – det avhenger både av hvem du er og hvilken historie du lever etter.

Vurder setningene under etter følgende skala:

5 – setningen stemmer helt for meg
4 – setningen stemmer ganske bra for meg
3 – setningen stemmer delvis for meg
2 – setningen stemmer for det meste ikke for meg
1 – setningen stemmer ikke for meg

I. Trygghet: Jeg kjenner meg trygg (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

II. Nytelse: Jeg nyter mat, fysisk nærhet og seksuelt samvær (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

III. Mestring: Jeg er sterk, mestrer livet og respekterer meg selv (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

IV. Kjærlighet og tilhørighet: Mitt daglige liv er fylt av vennskap og kjærlighet (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

V. Uttrykk: Jeg uttrykker meg sant, og får utløp for kreativitet og lek (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

VI. Klarhet og forståelse: Jeg forstår meg selv og mine omgivelser, er våkent tilstede i øyeblikket og tar bevisste valg (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

VII. Helhet: Jeg opplever meg selv som en selvfølgelig del av Helheten (Eventuelt, hvor fullt du vurderer at dette behovet er oppfylt)

Fargelegg behovshjulet

Når du har funnet en poengsum for hver setning kan du fargelegge behovshjulet for å få et visuelt inntrykk av hvilke behov som er tilfredsstilt og hvilke som ennå ikke er fullt ut tilfredsstilt.

Du fargelegger hvert behov med tilhørende farge. Er behovet fullt dekket har du fått poengsummen 5 og fyller dermed hele «kakestykket.» Får du ikke dekket behovet tilsvarer det 1 eller 2 som svar. Da fyller du i kakestykkets første eller andre ring innenifra osv.

behovshjulet tomt

Last ned PDF

Likte du behovshjulet og har lyst å bruke det og fargelegge direkte i heftet? Dette er et utdrag av en lengre bok som du kan finne til salgs på engelsk her men du kan du laste ned din egen versjon av kortversjonen her:

Lykke til!

Om forfatteren

Bjørn Årstad Seyffarth
Bjørn Årstad Seyffarth
Grunnlegger at Coaching by heart | Nettside | + blogginnlegg

Bjørn er en erfaren coach, veileder og mentor med bakgrunn innen filosofisk praksis, positiv psykologi og kognitiv terapi samt indiske- og vestlige visdomstradisjoner. Han har hovedfag i Religionshistorie fra Universitet i Oslo. Siden 2017 har fokuset vært FINDING SELF-LOVE – kurs og retreater for å styrke selvfølelsen før han grunnla COACHING BY HEART – en 10 måneder coach-utdannelse i Norge. Han har skrevet flere bøker.

Spread the love

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Post comment