Co Creators

Synne Røisland

Synne Røisland

Co Creator

Aktiv for kllima og miljø, dyrs rettigheter og menneskerettigheter. Jeg ønsker å bidra til en bedre verden gjennom små og store handlinger.

Elin Gundersen

Elin Gundersen

Co Founder & Co Creator

Elsker å lære nye ting og drive med alt som handler om selvutvikling, sosialt arbeid og å gjøre en forskjell gjennom kreativt arbeid.

Kristine Rykkelid

Kristine Rykkelid

Co Founder & Co Creator

Ønsker å gjøre min lille del for å skape en mer bærekraftig fremtid og bygge broer mellom mennesker og kulturer på tvers av ulikheter.

Joanne Kong

Joanne Kong

Co Creator

I want to raise awareness of how lifestyle choices create a more compassionate and peaceful world, extending kindness to all living beings.

Malin Skjevik

Malin Skjevik

Co Creator & Greenseed Crew

Jeg ønsker å skape en bevissthet rundt oss selv og hvordan vi kan leve vårt beste liv. Vi kan fri oss fra begrensninger med gode verktøy.